Prirodni bazeni tipovi


Tip 1 – Potpuno prirodan

Ovo je tip prirodnog bazena kod koga biljke i mikroorganizmi imaju glavnu ulogu u prečišćavanju i održavanju čistoće vode. Materijali i oprema koji se koriste služe za hidroizolaciju i čišćenje:

 • Lajner
 • Filc
 • Usisivač
prirodni bazeni

prirodni bazeni

Tip 2 – Nizak nivo tehološke opremljenosti

Bazen sa jednostavnim rešenjima prinudne cirkulacije vode koja pomažu biljkama i mikro organizmima da iskorišćavaju hranjive materije.

Pored opreme koja se koristi kod tipa 1, kod ovog tipa se koriste:

 • Pumpe
 • Skimeri koji su bezbedni za živi svet Skimeri koji su bezbedni za živi svet

Tip 3 – Srednji nivo tehnološke opremljenosti

Pažljivo odabrana tehnologija obezbeđuje kristalno čistu vodu tokom cele godine, uz prisustvo raznovrsnog biljnog sveta.

Pored opreme koja se koristi kod tipova 1 i 2, kod ovog tipa se koriste još:

 • Biološki filteri Biološki filteri

Tip 4 – Viši nivo tehnološke opremljenosti

Kod ovog tipa, zona regeneracije nema veliku ulogu. Ona može biti manja i potpuno fizički odvojena od dela za plivanje.

Pored opreme koja se koristi kod prethodnih tipova, kod tipa 4 se koristi:

 • UVC lampa za dezinfekciju
prirodni bazeni
prirodni bazeni

Tip 5 – Potpuno tehnološki opremljen

Ovaj tip bazena izgleda kao kasični tip – bez biljaka je, međutim, koristi tehnologiju prirodnog bazena:

 • Skimeri
 • Filteri
 • UVC lampa za dezinfekciju
 • Pumpe